Rabu, 11 April 2012


SUSUNAN PANITIA PPDB TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Pembina
KH. Ahmad Djaelani, AH. S.Pd.I
Ketua 1
Nor Shokib, S.Pd.I
Ketua 2
Astadi Aslam, S.Pd
Sekretaris 1
Muslim, AH
Sekretaris 2
Ariful Hadi, S.Pd.I
Bendahara 1
Ali Mursidi, S.Pd.I
Bendahara 2
Moh Rokhim, S.Pd.I

Sei.Publikasi
Brosur
Khoirul Anwar, S.Pd.I
Abdul Munif, AH
Intrenet
Abdul Rozaq, A.Md

Sei Koordinator Lapangan
SMA
H. Abdul Wahid, S.Pd.I
Ali Mursidi, S.Pd.I
SMK
Astadi Aslam, S.Pd
Moh Rokhim, S.Pd.I
SMP
Abdul Syukur, S.Pd.I
Moh Syarofunnaim, S.Pd.I
TK IT
Indariyani, S.Pd
Musti'ah
MI/PPATQ
Ahmad Shidiq, AH
Arif Fahyudin, AH
Diniyyah
Nor Rohmad, S.Ag
Nor Rohman
TPQ
Moh Sucip
Kurdi, A.Ma
Pondok Remaja
Haryanto
Lutfi Al Hakim